Ing. Karel Suchý, Ph.D.
předseda

telefon: 38 903 2751

e-mail: suchy@zf.jcu.cz

 

V případě změn nebo dotazů se obracejte na:

Karla Dvořáková

telefon: 387 772 427

e-mail: kdvorako@zf.jcu.cz

 

Vyhledávání

Partneři