Přesun webu na nové stránky


Web a veškeré informace o Klubu absolventů byly přesunuty na nové fakultní webové stránky.


Tyto webové stránky nebudou nadále aktualizovány!
Důležité informace


Vážené absolventky a absolventi, Vážení přátele Fakulty zemědělské a technologické JU.

Dovolte mi, abychom Vás informovali o změně ve fungování Klubu absolventů Zemědělské fakulty JU. Ten byl doposud veden jako samostatný spolek mimo rámec fakulty. Po vzájemné dohodě vedení Klubu absolventů a vedení fakulty bude klub od letošního roku nově fungovat přímo pod fakultou. Ta jej bude dále spravovat a bude také organizátorem akcí pro jeho členy.

Hned v úvodu bych chtěl poděkovat celému dosavadnímu vedení Klubu absolventů i všem ostatním za to, jakým způsobem doposud klub rozvíjeli, podporovali a neúnavně organizovali každoroční setkání. Za vše, co pro klub vykonali, jim patří skutečně velké DĚKUJI!!! Budu moc rád, pokud na těchto zkušenostech i odhodlání budeme moci stavět i v dalších letech.

V souvislosti s výše uvedenou změnou chceme našim absolventům nabídnout větší propojení s životem na fakultě. Zároveň se pokusíme upravit formát každoročního setkání našich absolventů a slavnostních promocí po 50 letech tak, aby byl atraktivní i pro absolventy, kteří se v současnosti nemohou s ohledem na své povinnosti setkání účastnit.

Dovolte mi shrnout podstatné ve třech bodech:

  • Každoroční setkání se letos v srpnu neuskuteční, chceme ho uspořádat v novém formátu na počátku příštího roku.
  • Abychom Vám mohli posílat další informace, potřebujeme nejprve Váš souhlas. Pokud tedy máte zájem o členství v Klubu přátel a absolventů FZT JU, prosím Vás, abyste odpověděli e-mail, ktreý Vám brzy dorazí. Následně bychom Vám poslali informace s přihláškou.
  • Prosím, rozešlete tuto informaci svým tehdejším spolužákům a všem, pro které by mohlo být členství v Klubu absolventů FZT JU zajímavé. Budeme moc rádi, pokud nás bude v klubu co nejvíce.

Děkuji Vám a těším se na budoucí spolupráci.

Petr Bartoš
děkan fakulty

Vyhledávání

Partneři