Klub aboslventů a přátel Zemědělské fakulty


Věc: Poděkování absolventů PEF VŠZ (1961-1966) současnému vedení školy

 

Každoročně se zúčastňujeme setkání studentů bývalé Vysoké školy zemědělské v Českých Budějovicích, organizované v období výstavy Země živitelka. Jde o mimořádnou a unikátní událost, nyní vlastně už o tradici, která nemá v historii žádné jiné školy podobných rozměrů a vyniká mimořádně vysokou úrovni kvality.

Letošní ročník byl pro nás už 48. a těšíme se na každý další. Spojuje nás nejen společná radost ze setkání, ale i trvalé vzájemné přátelství a vztah ke škole, která nám dala dobré základy do života a nezapomenutelné poznatky. Těší nás vesměs vysoké uplatnění studentů ve všech oblastech společensko-ekonomického dění a praktické uplatnění poznatků v praxi.

Patříme mezi pamětníky, kterým byla dána možnost zúčastnit se na položení základního kamene k výstavbě školy, která dnes patří mezi prvořadé v rámci úrovně vzdělání a rozvoje Jihočeského kraje. Přestože vývoj školy prodělal a neustále prodělává změny a stále se posunuje dál, hledá nové směry a cesty rozvoje, patříme stále mezi ty první a věrné, kteří jsou hrdi na to, že zde mohli studovat.

Podmínky studia a prostředí, které mají dnešní studenti, je zcela nesrovnatelné s tím naším, a proto nás těší, že můžeme vstoupit do těchto jiných a nových míst, obdivovat možnosti a nabídky širokých možností vzdělání a snad i trochu závidět. Každoročně tak porovnáváme a těšíme se z novinek a rozvoje tohoto vědeckého centra.

Jsme okouzleni architektonickou vyvážeností a plastičností celého komplexu a působivostí celého areálu, zvláště při vzpomínkách, kdy všudypřítomné bláto se snoubilo se šedí.

Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení a děkanátu školy za to, že nezapomíná na bývalé studenty a každoročně jim umožňuje toto setkání v jejích prostorách. Rovněž tak nemalé uznání patří všem organizátorům, kteří připravují pestrou nabídku konsumace a dobrou náladu v průběhu celého večera.

Jsme dobrými posly pro budoucí studenty, že na dobrou školu a kvalitní vzdělání nelze nikdy zapomenout. Děkujeme všem učitelům a pedagogům, kteří nás touto cestou provázeli a spolupodíleli se na našem rozvoji. Vždy s úctou vzpomínáme.

Z letošního setkání posíláme společnou fotku naší skupiny 1.EKO PEF VŠZ, která končila studia v roce 1966, a je na všech setkáních vždy téměř v kompletním možném obsazení.

Přejeme hodně úspěchů k neustálému a kvalitativně vyššímu rozvoji školy a jeho iniciátorům a tvůrcům hodně sil a dobrých nápadů.

Za bývalé studenty

Marie Šimánková a Vladimír Fous.

_________________________________________________________________________________________________________

 

 V pátek 29. srpna 2014 se konalo tradiční  SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY. Letošního jubilejního 15. ročníku se zúčastnilo rekordních téměř 450 hostů.


Absolventi se bavili ve všech prostorách univerzitní menzy, využívali bohatého občerstvení a tančili za doprovodu živé hudby. Některé (většinou jubilejní) absolventské ročníky si vytvořily samostatné skupinky a  k setkání se svými blízkými spolužáky využily oddělených prostor.

V letošním roce byl v areálu univerzitního kampusu pro naši fakultu postaven nový pavilon a zrekonstruovány nízké budovy za pavilonem B. Právě před několika dny byly obě stavby úspěšně zkolaudovány, a proto dostali absolventi možnost podívat se do těchto nových prostor. Mnozí z nich nabídky využili a ve dvou skupinách se zúčastnili krátkých exkurzí s průvodci. Obdivovali prostředí, ve kterém budou naši studenti od následujícího semestru studovat a akademičtí pracovníci pracovat. Protože je většina účastníků setkání starších ročníků, jsou pro ně podmínky ke studiu neporovnatelné s těmi, za kterých studovali oni.

V současné době je v databázi Klubu absolventů ZF 2622 studentů.

Aktuální seznam je na stránkách

Pokud jste i vy byli studenty Zemědělské fakulty a chcete být zařazeni do databáze, aby i Vám chodily informace a pozvánky, zašlete svůj kontakt na adresu: kdvorako@zf.jcu.cz.    

Vyhledávání

Partneři